สำนักงาน GISTDA พบจุดความร้อนในประเทศไทยถึง 502 จุด

สำนักงาน GISTDA พบจุดความร้อนในประเทศไทยถึง 502 จุด 

เมื่อวานวันที่ 29 เมษายน 2566 สำนักงาน GISTDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพบจุดความร้อนจำนวน 502 จุด ภายในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตรวจจับมาจากดาวเทียม ซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศ พม่านั้นมีจำนวนจุดความร้อนถึง 1,527 จุด , ลาว 752 จุด , เวียดนาม 250 จุด , กัมพูชา 118 จุด และมาเลเซีย 13 จุด 

    โดยสำนักงาน GISTDA ได้ออกมาเผยถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่า จุดความร้อนในประเทศไทย มีในพื้นที่เกษตรมากถึง 172 จุด, ป่าสงวนแห่งชาติ 127 จุด, ป่าอนุรักษ์ 86 จุด, พื้นที่เขต สปก. 51 จุด, พื้นที่ชุมชนและจุดอื่นๆอีก 50 จุด โดยในพื้นที่ริมทางหลวงพบจุดความร้อน 16 จุด ซึ่งจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จังหวัดน่าน โดยพบจุดความร้อนถึง 57 จุด 

    ถัดมาในส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อมีการตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น”เมื่อช่วงเวลาประมาณ 8 โมงเช้า พบว่ามี 19 จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางที่มีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในในระดับสีส้ม และได้มีการขอให้ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมภายนอกอาคาร โดยในส่วนของภาพรวมของกรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี

    และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ควรเฝ้าระวัง ในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและจุดความสูง นั่นก็คือ ฝุ่น PM 2.5 โดยจากสถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น มีโอกาสที่จะส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในบริเวณพื้นที่ชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา 

    อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://fire.gistda.or.th , https://fire.gistda.or.th/dashboard.html หรือแอพพลิเคชั่น “เช็คค่าฝุ่น


Comments

Popular posts from this blog

SAIDUAN168